När det regnar i bergen

- Ett liv i fullständigt beroende av Gud: biografin om James O. Fraser

av Eileen Crossman

Bibel

Om boken

Vad har en missionär som verkade i sydvästra Kina i början av 1900-talet att säga oss idag?

Mycket.

Dottern till James O. Fraser berättar om sin fars mödor och misslyckanden, ångest och drömmar, förhoppningar och visioner.

Det är en bok om en levande människa, som trots stora svårigheter, genom uthållighet, bön och konkret tro fick uppleva hur Gud vände mörker till ljus såväl för sig själv som för dem han vistades ibland.

Just genom dess realism och uppriktighet talar berättelsen till oss och kan uppmuntra och inspirera.

Om författaren

Eileen Crossman är dotter till James O. och Roxie (Dymond) Fraser. Efter faderns död gick hon i skola i östra Kina och satt i japanskt interneringsläger med sin mor och sina två systrar under andra världskriget.

Väl i England studerade hon litteratur för C.S. Lewis vid universitetet i Oxford, och teologi vid London Bible College.

Tillsammans med sin man har hon verkat i missionens och bibelundervisningens tjänst.

Om huvudpersonen

James Fraser (1886-1938) arbetade bland Lisu-folket i provinsen Yunnan, där även många svenska Kinamissionärer verkade.

Från en ringa begynnelse, men tack vare engagerade förebedjare i bönegrupperna hemma i England, började det "regna i bergen."

Floder av andlig väckelse sköljde fram.

Overseas Missionary Fellowship

James O. Fraser verkade inom den missionsorganisation som 1865 skapades av Hudson Taylor: China Inland Mission (Kinesiska inlandsmissionen). Denna organisation är fortfarande aktivt verksam, men under nytt namn: Overseas Missionary Fellowship (OMF).

Dess målsättning är att förhärliga Gud genom angelägen evangelisering av Östasiens miljarder människor. OMF Publishing söker motivera och utrusta kristna så att de kan göra lärjungar bland alla folk. Man ger ut berättelser och biografier om hur Gud verkar i Östasien, argumenterar för en biblisk grund för mission, dokumenterar Församlingens framväxt och utveckling i Asien samt publicerar studier i asiatisk kultur och religion. På dess hemsida: www.omf.org finns riklig information att tillgå (på engelska)i form av böcker, artiklar och fria nedladdningar.Där finns också kontaktinformation.

För den som vill veta mer: Narins förlag (www.narinforlag.se) har en stor och fortlöpande utgivning (på svenska) av inspirerande böcker om Kina.


briem

Bokdata

Författare: Eileen Crossman

Orginaltitel: Mountain rain

Översättare: Bo Krister Ljungberg

Upplaga: 1

ISBN: 9789198237610

Språk: Svenska

Utgiven: 2018-04-14

Antal sidor: 193

Beställa boken

Böcker från Discursia Förlag är beställbara hos alla traditionella bokhandlare, liksom hos nätbokhandlare såsom Adlibris eller Bokus. Det går även bra att beställa direkt från Discursia, genom e-post till info[snabel-a]discursia.se