Böcker

Böcker

Böcker från Discursia Förlag finns tillgängliga, eller är beställbara, hos alla traditionella bokhandlare. Man kan även köpa direkt från en nätbokhandel (t.ex. Bokus, Adlibris, CDON).

 

(För återförsäljare som bokhandlare, kyrkor/församlingar och skolor: se menyn Förlagskontakt.)