Discursia

Bokutgivning & Undervisning

Beställning

Böcker från Discursia Förlag finns tillgängliga, eller är beställbara, hos alla traditionella bokhandlare.

Man kan även köpa direkt från en nätbokhandel t.ex. Bokus, Adlibris, CDON - se under persentationen av respektive bok.

För återförsäljare som bokhandlare,kyrkor/församlingar och skolor: se menyn Kontakt.