Discursia

Bokutgivning & Undervisning

Bo Krister Ljungberg
Image

Presentation av ämnen finns pa hemsidan under menyn Uppdrag:

Lekameduppdraget.se

Där finns även den egna berättelsen, cv, och undervisning om hermeneutik och exegetik, om bibelöversättning, och om böckerna i Gamla Testamentet.