Discursia

Bokutgivning och Undervisning

Beställning

Böcker från Discursia Förlag finns tillgängliga, eller är beställbara, hos alla traditionella bokhandlare.

Man kan även köpa direkt från en nätbokhandel t.ex. Bokus. Se länk under presentationen av respektive bok.

För återförsäljare som bokhandlare,kyrkor/församlingar och skolor: se menyn Kontakt.