Discursia

Bokutgivning och Undervisning


Förlagskontakt

Beställning

Böcker från Discursia Förlag finns tillgängliga, eller är beställbara, hos alla traditionella bokhandlare.

Man kan även köpa direkt från en nätbokhandel t.ex. Bokus.

Återförsäljare som bokhandlare, kyrkor/församlingar och skolor kan kontakta förlaget genom förmuläret.

logo