Discursia Förlag

Förlåtelse som nödvändig frihet
Image
Om författaren

Image
Bo Krister Ljungberg

Teol.dr och folkhögskollärare, verksam utifrån webbplatsen Lekameduppdraget.se


Om boken

Förlåtelse som nödvändig frihet: om förlåtelse, försoning och förtroende för drabbade, förövare och Dig som står bredvid.

Det finns inget större tema i Bibeln ur mänskligt perspektiv än 'syndernas förlåtelse'. Det är något som endast Gud kan ge. Samtidigt är Jesus tydlig med att om vi inte också förlåter, uteblir Guds förlåtelse för oss.

Är det verkligen så allvarligt? Hur gör man då när man förlåter? Och hur förhåller sig förlåtelse till ’försoning’ i vår relation med varandra? Vem skall försona sig med vem?

Och för den fortsatta livsvandringen: kan, eller måste man ha förtroende för en annan människa som gjort en illa, och när?Eller måste man inte det fast man förlåter?

Och hur skall man som bredvidstående förhålla sig? Bibeln har något att säga om allt detta, och vi skall se vad.

Författaren, Bo Krister Ljungberg, tar dig med på en vardagsresa med kristen teologi som reskost.


"Undervisningen är en imponerande fördjupning i förhållandet förlåtelse- försoning- förtroende, och den visar vägen till befrielse från bitterhet och skuld."

- Per-Olof Jacobsson

Innehållsförteckning

Förord 1

Inledning 3

Del 1: De inblandades olika roller och ansvar 9

KAP 1. DRABBAD, MEN DU ÄR INGET OFFER 11
A. Du har drabbats av övergrepp 13
B. Gud har koll 16
C. ‘Livet går vidare’ för förövaren 19
D. Att tala om det som skett 23
E. Att möta förövaren 27
F. Att möta alla andra 29
G. Du och din bild av Dig Själv 32
H. Känner du skam? 35

KAP 2. FÖRÖVARE: INSE VAD DU GJORT! 47
A. Synd som överträdelse 51
B. Du har skuld 59
C. Härskarstrategier som undanflykt 63
D. Ynkedom som undanflykt 70
E. Ånger, och att ställa till rätta 74
F. Akta dig för kvarnstensteologin! 82

Del 2: Det bibliska sammanhanget 85

KAP 3. GUDS INITIATIV 87
A. Försoningens grund i den fria Nåden 89
B. Försoningens orsak: vi var Guds fiender 92
C. Försoningens verklighet i Kristus 96
D. Soning genom offerblodet 98
E. Ställföreträdandet 101
F. Låt försona dig med Gud! 105

KAP 4. NÅD OCH SANNING 109
A. En bakvänd situation 112
B. Sinnesändring: Johannes Döparens oumbärlighet 117
C. Vad är ‘Nåd’ egentligen? 125
D. Sanning som trohet och efterföljelse 132

Del 3: Förlåtelse och förlikning människor emellan 135

KAP 5. FÖRLÅTELSE SOM NÖDVÄNDIG FRIHET 137
A. Förlåtelsens mäktiga vapen 139
B. Att förlåta är nödvändigt 143
C. Att förlåta gör man ensidigt 148
D. Att förlåta sker punktuellt 152
E. Vem skall förlåtas? 157
F. Glömska utan hjärninfarkt, eller Hur förlåter Gud? 164
G. Vända andra kinden till 169
H. Välsigna dina fiender 171

KAP 6. FÖRLIKNING SOM FÖRSONING: VEMS ÄR INITIATIVET? 179
A. Det är den skyldige som skall förlika sig 181
B. Urskuldsteologi 184
C. Omvänt: den skadade skall inte agera offerlamm 189
D. Trögheten att agera 191
E. Förlikning är inte försoning med stort ‘F’ 195
F. Om du känner ånger 199
G. Om du gjort allt och lite till? 206

Del 4: Förtroende som social väv 209

KAP 7. ANGÅR DET MIG? DU SOM STÅR BREDVID - JA, JUST DU! 213
A. Relativism 218
B. Neutralitet 219
C. Konflikträdsla 222
D. Modet att ta ansvar; Fegheten att avstå 224
E. Överandlighet eller Kristi ord? 229
F. Men alla ‘snälla’ bibeltexter då? 233
G. En sista utväg: bli skrymtare 235

KAP 8. FÖRTROENDE – VINNS ÖVER TID 239
A. Vårt sunda behov av gemenskap 241
B. Vem skall man våga tro på?/Hur blir man värd förtroende? 247
C. Guds tillförlitlighet som inneboende kraft 249
D. Att våga vandra i gemenskap 255

Efterord: 259

LITTERATUR 269

Noter 276