Discursia Förlag

Utanför Håskär
Image
Om boken
Image

Håskär: vad kan finnas utanför?

I denna undersökande självbiografi, där ingenting var klart på förhand, tar oss Bo-Krister Ljungberg med på en inre resa. Han försöker förstå sig själv. Att skriva hjälper honom tänka.

Men en människa är inte bara sig själv, utan över tid en del av många sammanhang. Boken blir därför till en berättelse om obefintlig barndom, en livsförändrande upptäckt av Gud, upplevelser inom Svenska Kyrkan, Maranataväckelsen, Operation Mobilisering och ett traumatiskt tidigt äktenskap; om karismatiska rörelsen; tjänst inom Filadelfia, Stockholm och Pingströrelsen; om teologisk forskning; om motgångar och svek i kristna sammanhang och sökandet efter sitt sanna jag efter ett långvarigt utmattningssyndrom, samt reflektioner över vad förlåtelse innebär.

Utanför Håskär ligger havet, det fria och farliga.


Om författaren
Image

Bo-Krister Ljungberg, född 1948, är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och folkhögskollärare. Han har verkat som bibellärare inom pingströrelsen; bloggar sedan 2013 på LekaMedUppdraget.se och gav 2015 ut boken Förlåtelse som nödvändig frihet. Han är gift med Ruth sedan 1981 och har barn och barnbarn. Lekameduppdraget.se