Discursia Förlag

Aktuell titel:
Om Discursia

Discursia kommer från diskurs.

Ordet betecknar ofta en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp.

Det härleds från franskans discours 'tal', 'yttrande'; 'samtal'; i sin tur av latinets discursus där det i dagligt tal betyder 'samtal', 'dryftning'.

Tanken med Discursias verksamhet är att presentera något som är begripligt och håller samman, - till skillnad från enbart idéer och spekulationer - och att sedan kunna samtala om det.

Detta sker genom bokutgivning och genom att erbjuda besök av författare.