Discursia Förlag

Aktuell titel:
Om Discursia

Discursia kommer från diskurs.

Ordet betecknar ofta en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp.

Det härleds från franskans discours 'tal', 'yttrande'; 'samtal'; i sin tur av latinets discursus där det i dagligt tal betyder 'samtal', 'dryftning'.

Tanken med Discursias verksamhet är att presentera något som är begripligt och håller samman, - till skillnad från enbart idéer och spekulationer - och att sedan kunna samtala om det.

Detta sker genom bokutgivning och genom att erbjuda besök av författare.

Böckerna kan beställas här på denna webbplats direkt från Förlaget eller via nätbokhandeln Bokus eller hos traditionella bokhandlare.

För information om författare, se i samband med respektive bokpresentation.