Start

Discursia kommer från diskurs.

Ordet betecknar ofta en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp.

 

Det härleds från Franskans discours 'tal', 'yttrande'; 'samtal';

i sin tur av Latinets discursus där det i dagligt tal betyder 'samtal', 'dryftning'.

 

Tanken med Discursia:s verksamhet är att presentera något som är begripligt och håller samman,

- till skillnad från enbart idéer och spekulationer - och att sedan kunna samtala om det.

 

Detta sker genom bokutgivning och genom att erbjuda besök av författare.

En parallell verksamhet är undervisning.

 

 

Nedan presenteras den först utgivna boken:

Förlåtelse som nödvändig frihet

Bokutgivning & Undervisning